Nyereményjáték Szabályzat

Nyereményjáték Szabályzat

 1. A nyereményjáték szervezője a Budapesti Séták (Libánusfa Kft., székhelye: 1048 Budapest Nádasdy K. u. 28., Cg: 01-09-286065) és a  Káposztási Családok Egyesülete (KCSE), székhelye: 1048 Budapest Székpatak u.24. fsz. 1 a szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0014466) A Facebook a nyereményjátékban semmilyen formában nem vesz részt.
 2. A nyereményjátékban részt vehet minden 18. évét betöltött belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagja, és, aki a játék időtartama alatt válaszol a Budapesti séták Facebook oldalán feltett kérdésre.
 3. A játékos a nyereményjátékban való részvétellel, azaz a kvízkérdés megválaszolásával elfogadja ezt a Nyereményjáték Szabályzatot.
 4. A játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését, ha elfogadta a Nyereményjáték Szabályzatot, és ha a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.
 5. A játékos személyes adatát (Facebook felhasználói név) a Budapesti Sétáknak és a Káposztási Családok Egyesületének önkéntesen adja meg, és nem a Facebooknak.
 6. A megadott adatot a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete harmadik személynek nem adja ki.
 7. A játékos a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy megadott adata a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesület, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azt a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyereményjátékban való részvétel, a nyeremény kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából.
 8. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményjátékból kizárják azt a játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzanak azzal a játékossal szemben, aki a játék menetének befolyásolásával vagy más játékos adataival visszaél.
 9. A nyereményjátékban a feltüntetett időintervallumban a nyereményjátékban feltett kérdésre küldött megfejtéssel lehet részt venni.
 10. A nyereményjáték 2018. november 28-tól november 30-a 24.00 óra tart.
 11. A szervező a 1 db nyereményt a helyes választ beküldők között egy „véletlenszám generátor” segítségével sorsolja ki. A nyertesen túl két pótnyertes kerül kisorsolásra, aki(k) a nyertes(ek) helyébe lép(nek), abban az esetben, ha a 2 nyertes 2 munkanapon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy valamilyen okból nem kíván élni a nyereménnyel. A pótnyertes(ek)re a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép(nek).
 12. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.
 13. A sorsolás időpontja: 2018. december 1-e.
 14. A sorsolást a Budapesti Séták munkatársai végzik.
 15. A Budapesti Séták munkatársai a sorsolást követően a nyertest Facebook üzenet útján értesítik.
 16. A Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át 2018-as évben.
 17. A név helytelen vagy pontatlan megadásáért a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete nem vállal felelősséget. A játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Budapesti Sétáknak és a Káposztási Családok Egyesülete nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékost terheli. A Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 18. A Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete fenntartja a jogot a nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 19. A szabályzat módosításait, illetve nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete közzéteszi a nyereményjáték oldalán.
 20. A játékos felelőssége, hogy a fenti változtatásokról megfelelően tájékozódjon.
 21. Bármilyen vitás kérdésben a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete döntése az irányadó.

Kelt: Budapest, 2018. november 25.

 

Nyereményjáték Szabályzat

Nyereményjáték Szabályzat

 1. A nyereményjáték szervezője a Budapesti Séták (Libánusfa Kft., székhelye: 1048 Budapest Nádasdy K. u. 28., Cg: 01-09-286065) és a BUDAPEST folyóirat (Summa Artium Kultúra Támogató Nonprofit Kft., székhelye: 1054 Budapest, Honvéd u. 3., Cg: 01-09-921311). A Facebook a nyereményjátékban semmilyen formában nem vesz részt.
 2. A nyereményjátékban részt vehet minden 18. évét betöltött belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagja, és, aki a játék időtartama alatt válaszol a Budapesti séták Facebook oldalán feltett kérdésre.
 3. A játékos a nyereményjátékban való részvétellel, azaz a kvízkérdés megválaszolásával elfogadja ezt a Nyereményjáték Szabályzatot.
 4. A játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését, ha elfogadta a Nyereményjáték Szabályzatot, és ha a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.
 5. A játékos személyes adatát (Facebook felhasználói név) a Budapesti Sétáknak és a BUDAPEST Folyóiratnak önkéntesen adja meg, és nem a Facebooknak.
 6. A megadott adatot a Budapesti Séták és a BUDAPEST Folyóirat harmadik személynek nem adja ki.
 7. A játékos a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy megadott adata a Budapesti Séták és a BUDAPEST Folyóirat, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azt a Budapesti Séták és a BUDAPEST Folyóirat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyereményjátékban való részvétel, a nyeremény kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából.
 8. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményjátékból kizárják azt a játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzanak azzal a játékossal szemben, aki a játék menetének befolyásolásával vagy más játékos adataival visszaél.
 9. A nyereményjátékban a feltüntetett időintervallumban a nyereményjátékban feltett kérdésre küldött megfejtéssel lehet részt venni.
 10. A nyereményjáték 2018. november 13-tól 7 órától november 15-e 24.00 óra tart.
 11. A szervező a 1 db nyereményt a helyes választ beküldők között egy „véletlenszám generátor” segítségével sorsolja ki. A nyertesen túl két pótnyertes kerül kisorsolásra, aki(k) a nyertes(ek) helyébe lép(nek), abban az esetben, ha a 2 nyertes 2 munkanapon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy valamilyen okból nem kíván élni a nyereménnyel. A pótnyertes(ek)re a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép(nek).
 12. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.
 13. A sorsolás időpontja: 2018. november 16-a.
 14. A sorsolást a Budapesti Séták munkatársai végzik.
 15. A Budapesti Séták munkatársai a sorsolást követően a nyertest Facebook üzenet útján értesítik.
 16. A Budapesti Séták és az BUDAPEST folyóirat a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át 2018-as évben.
 17. A név helytelen vagy pontatlan megadásáért a Budapesti Séták és az BUDAPEST Folyóirat nem vállal felelősséget. A játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Budapesti Sétáknak és a BUDAPEST Folyóiratnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékost terheli. A Budapesti Séták és a BUDAPEST Folyóirat kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 18. A Budapesti Séták és a BUDAPEST Folyóirat fenntartja a jogot a nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 19. A szabályzat módosításait, illetve nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Budapesti Séták és a BUDAPEST Folyóirat közzéteszi a nyereményjáték oldalán.
 20. A játékos felelőssége, hogy a fenti változtatásokról megfelelően tájékozódjon.
 21. Bármilyen vitás kérdésben a Budapesti Séták és a BUDAPEST Folyóirat döntése az irányadó.

Kelt: Budapest, 2018. október 30.

 

Nyomtalanul

Pestimre egykor volt hidegvízű standjáról keveset tudunk. A Budapest-Lajosmizse vasútvonal pestimrei megállójával szemben 1934-ben épült magánkezdeményezésként. Ügyes üzleti fogásként a medence mellett vendéglőt is nyitottak a fürdővendégek számára. A medence 25X15 méter nagyságú volt, mélysége 0,6 m és 1,4 m között változott.

a medence egykor...

a medence egykor…

A parkosított, kb. fél hektáros terület Nagykőrösi útra néző oldalán volt az öltözőként is szolgáló bejárat. A medence töltő-ürítő rendszerűen működött. A vizet két fúrt kút szolgáltatta. Az elhasználódott vizet egyszerűen kiengedték a stand mögötti mezőgazdasági területre, ami a strand tulajdonosának konyhakertjeként működött.

a domb rejti az egykori medencét

a domb rejti az egykori medencét

A medence mellett a téli időszakban jégpályát üzemeltetett a tulajdonos. A strand valamikor az 1970-es években szűnt meg. Helyén jelenleg a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola sportpályája található.

a strandról a bácsi is mesélt, aki gyerekként gyakran járt ide

a strandról a bácsi is mesélt, aki gyerekként gyakran járt ide

Sósvíz Pesten

A pesterzsébeti strand az 1920-as években épült a Soroksári-Dunaág partján. A közvetlenül a strand mellett kialakított gyógyvizes fürdő 1932-ben létesült, amikor a 330 méter mélységű gyógyvizet adó kutat fúrták.
Abban az időben a magántulajdonban álló fürdő kád- és medencefürdőkön keresztül kínálta szolgáltatásait a gyógyulni vágyóknak. Különlegessége az volt, hogy a budapesti fürdők közül egyedüliként rendelkezett jód, bróm és só tartalmú vizet adó kúttal. A jelenlegi is álló fürdőépület az egykori budai törökfürdők külső megjelenését utánozza: rusztikus kőburkolattal és vörösréz fedésű rézkupolával épült.

a fürdő egykor

a fürdő egykor

Az épületben található medencék alakja, elrendezése is a törökkori fürdők világát idézi: az épületben egy nagy, szabályos nyolcszögletű és két kisebb, téglalap alakú medence található. A nyolcszögletű medence vize 36 fokos volt, a két kisebbé pedig 28 és 39 fokos.

így néz ki most

így néz ki most

A gyógyvizet füdőkúraként ízületi elváltozások, porckorongsérv és idegzsábák kezelésére alkalmazták, míg ivókúraként vérszegénység, valamint gyomor- és légúti hurutos megbetegedések kezelésére volt hasznos. Az eredeti, 1932-ben fúrt, gyógyvizet adó kút az erősen agresszív víz hatására idővel tönkrement, ezért 1956-ban új gyógykutat fúrtak, ami 112 méter mélységből, percenként 110 liter vízhozammal szállította a meglehetősen hűvös, 15 fokos vizet. Ez a vízhozam meglehetősen alacsony, más budapesti gyógyforrások vízhozamához képest. (Például a Lukács-fürdő Római forrása 1900 liter vizet szállít percenként.)

a bejárat

a bejárat

A gyógyvíz erősen konyhasós, literenként 12 grammot tartalmaz, gyorsan tönkretette a fürdő gépészeti részeit, ezért azokat folyamatosan cserélni kellett. 1958-ban fúrtak egy másik, magas kéntartalmú vizet adó kisebb kutat, amely 36 méter mélységből adja a szintén 14-15 fokos vizet.
A strand épületei és maguk a medencék (hullámmedence és gyermekmedence) a fürdőtől délre helyezkednek el egy nagy füves térség közepén. A Dunához egészen közel található 900 nm, szokatlanul T alakúra kiképzett medence keskenyebb végéhez hullámgépház csatlakozik. Egy 45 LE hullámgép keltette a hullámokat, ami, mint attrakció, kiemelte a strandot a budapesti strandok közül.

a hullámmedence lépcsői

a hullámmedence lépcsői

A strand 2001-ben zárt be. Mivel a hullámmedencét a föld mélyebb rétegeiben a Dunággal összefüggő kútból töltötték fel, ezért vize hideg volt. Emiatt csak a csak a meleg nyári szezonban tudott működni, és ez veszteségessé tette működését.

ritka a vendég

ritka a vendég

A felújításra váró gyógyfürdő részt 2005-ben zárták be. A vendégek igényeit kiszolgáló épületek állaga és berendezései leromlottak, és szükséges lenne új, több vizet adó gyógykút fúrására is.
A teljes fürdőkomplexum jelenleg a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-hez tartozik.

enyészet

enyészet

Puska, kóla, sültkrumpli

Michael Moore híres filmje jutott eszembe a pestlőrinci strand történetéről.

Ha meg akarod találni a strandot, nincs könnyű dolgod.

Az Üllői út külső szakaszán, ott, ahol az 50-es villamos jár, a rendszerváltás után született emberektől hiába kérsz segítséget, furcsán néznek rád. Idősebbektől kell útbaigazítást kérni. A környéken semmi olyan építmény nincs, ami az (egykori) strandra utalna.

De van egy kávéház, a Ráday Gedeon utca és az Üllői út sarkán gesztenyefák mögött megbújó favázas épület – a Zila.

Az épület 1903-ban lövészháznak készült. Homlokzatát a Caput Gloriae Virtus (legfőbb dicsőség a vitézség) felirat díszíti.

Az idők során több nemzetközi céllövő versenyt rendeztek itt. 1912-ben az itt gyakorló Prokopp Sándor Stockholmban 300 méteres hadifegyver kategóriában aranyérmet szerzett. (tovább…)

Koncert az úszómedencében

Rákoscsaba kisebbik – egykor volt strandja – Rákoscsaba-Újtelepen található.

Az 1 hektárnyi területen két medence került kialakításra. Az 50 méteres hosszúságú úszómedencét – a megszokottól teljesen szokatlan módon – középen kettéválasztották. Így biztosították azt, hogy amíg az egyik részt leengedik, s újra feltöltik, addig a másikat használhassák a fürdőzők.

Rákoscsaba-Újtelepi Strand medence ma

Szintén érdekessége (volt) ennek a strandnak, hogy a medence, nem hosszirányban, hanem keresztirányban lejt. Ez a megoldás tette lehetővé a kettéosztást, hiszen így mindkét térfélen egymástól függetlenül tudták garantálni a víz folyamatos mélyülését, ami a régi műszaki eljárásokban (gravitációs elvezetési mód) szinte minden medencét jellemzett. (tovább…)

Táncparkett a strandon

Az 1936-ban megnyitott Rákoscsabai (Mária) Strandfürdő közvetlenül a Budapest-Hatvan vasútvonal mellett helyezkedik el.01.jpg

A 2 hektáros, egykor platánokkal, és juharfákkal szépen telepített területen két medence található.  A téglalap alakú úszómedence 50X25 méteres nagyságú.

Az úszómedencék kivitelezésénél nem megszokott módon, mind a négy oldalon lépcső vezet a medence aljáig, de úgy, hogy a hosszú oldalon csak a teljes hossz feléig tart a lépcső.

Rákoscsabai (Mária) Strandfürdő régen (tovább…)

Az elveszett tanmedence nyomában

Az Orczy-kert nevét Orczy Lőrinc tábornokról kapta. 1783-ban azért vásárolta a területet, hogy ott vadászhasson.

A tábornok fia a vadászterületből angolkertet varázsolt, ami – miután megnyitották a nagyközönség előtt is – hamarosan a fővárosi emberek kedvelt kirándulóhelye lett.

A park annyira és felkapott volt, hogy 1815-ös pest-budai tartózkodása során Ferenc császár, I. Sándor cár és Frigyes Vilmos porosz király közösen látogatták meg és élvezték szépségét.

1829-ben a kertet a magyar katonatisztképzés számára vásárolták meg, s az elkövetkező években Pollack Mihály tervei alapján ide építették a Ludovika Akadémiát. Ekkor a közpark jellege teljesen háttérbe szorult, az akadémia gyakorlóteret és lovaspályát épített ide.

A második világháború után az egykori Ludovika területeinek és épületeinek egy részét a VIII. kerületi Tanács kapta meg, és 1960-tól a parkot – Asztalos János Ifjúsági Park néven – iskolai sportolás céljára alakították ki. (tovább…)

Diszkrét pusztulás a hegyen

A budapesti fürdők nagy része közismert épület. Az emberek tudják, hogy hol találhatók a városban a fürdők, még akkor is, ha személyesen korábban nem keresték fel azokat, mivel épületeik mindenki számára jól érzékelhetően vannak jelen a városi térben.

Egy (egykori) fürdőről ez azonban nem mondható el, diszkréten bújik meg a XX. kerület Lejtő utca 28. szám alatt. A Németvölgyi Strandfürdőről van szó.

Németvölgyi Strandfürdő régen

Létrehozásától, az 1960-as évektől, a Földművelődési Minisztérium tulajdonában volt egészen 2001-ig. Tulajdonosváltást követően a 2000-es évek első felében még használták, de szemmel látható módon ma már az enyészeté. 2006 óta a XII. kerületi önkormányzat tulajdonában van. (tovább…)

Nemecsek él

Az idei Idegenvezők Világnapján a Pál utcai fiúk nyomába eredtünk…

Ezt örökítik meg az alábbi képek és a Satöbbi együttes “Nemecsek” című dala.

Idegenvezők Világnapja (tovább…)