Minden út Rómába vezet

A távolságok megjelölése egyidős az úthálózat megjelenésével, s eképpen Európában a Római Birodalom volt az első államszervezet, amely – perzsa mintára – jeleskedett az úton megtett távolságok tudatos megjelölésében.

A rómaiak uralmuk idején 100.000 kilométer utat építettek. A központ – értelemszerűen – Róma volt, ahol a Forum Romanumon állt az arany mérföldkő. Ez a mérföldkő az 1-et jelezte. A rómaiak még nem ismerték a nulla helyi értéket. Aki tehát 9 mérföldet tett meg a Forumtól, az a 10-es mérföldkőig jutott.

A Római Birodalom felbomlása után a közútrendszer kiépítettsége és a közlekedés szervezettsége sok évszázadon keresztül nem érte el a korábbi fejlettséget. Magyarországon például rendszeresen karbantartott utakat csak a 19. századtól, a vasútépítések korától találunk. A döntő lökést az útépítéshez valójában mindenütt a motorizáció megjelenése adta.

Ahogy a Római Birodalomban Rómából indult el az utak számozása, Magyarország esetében nekünk egyértelműnek tűnik, hogy Budapest legyen az origó. Csakhogy amikor először merült fel az utak hosszának egységes kiindulóponttól történő mérése, akkor még Buda fővárosi rangja egészen friss esemény volt. (tovább…)

„Mit adtak nekünk nekünk a rómaiak?”

Van új a föld alatt! Április 15-én ezzel a címmel nyílik meg az Aquincumi Múzeumban a 2010-es év legszebb ásatási leleteit bemutató kiállítás.
A kiállítás látványosságai között megtalálhatók az Észak-Afrikából származó – a saját korukban is ritkaságszámba menő – kerámiaedények vagy az óbudai helytartói palota küszöbmozaikja. Az egykori palota alapfalai a Szigeten, a golfpálya füve alatt bújnak meg, közel a Bed Beach-hez, a Mokka Cukkához és a Dokk Klubhoz.
Hogy könnyebb legyen a ráhangolódás a kiállításra – megemlítek két filmet, ami témáját tekintve kapcsolódik Aquincumhoz, helyesebben a Római Birodalomhoz, és az egyiket a mozik most játszák.
Mindkét film a rejtélyes módon eltűnt IX. Légió történetét dolgozza fel – eltérő nézőpontból.

A légió történetével kapcsolatban csak annyi bizonyos, hogy azt Pompeius hozta létre időszámításunk előtt 58-ban. A légió harcolt Julius Caesar irányítása alatt a mai Albánia és Görögország területén valamint Afrikában. A katonák részt vettek Britannia és még sok más terület meghódításában, amikor egyszer csak a második században a források elhallgatnak róluk.

Római légió (tovább…)