Minden út Rómába vezet

A távolságok megjelölése egyidős az úthálózat megjelenésével, s eképpen Európában a Római Birodalom volt az első államszervezet, amely – perzsa mintára – jeleskedett az úton megtett távolságok tudatos megjelölésében.

A rómaiak uralmuk idején 100.000 kilométer utat építettek. A központ – értelemszerűen – Róma volt, ahol a Forum Romanumon állt az arany mérföldkő. Ez a mérföldkő az 1-et jelezte. A rómaiak még nem ismerték a nulla helyi értéket. Aki tehát 9 mérföldet tett meg a Forumtól, az a 10-es mérföldkőig jutott.

A Római Birodalom felbomlása után a közútrendszer kiépítettsége és a közlekedés szervezettsége sok évszázadon keresztül nem érte el a korábbi fejlettséget. Magyarországon például rendszeresen karbantartott utakat csak a 19. századtól, a vasútépítések korától találunk. A döntő lökést az útépítéshez valójában mindenütt a motorizáció megjelenése adta.

Ahogy a Római Birodalomban Rómából indult el az utak számozása, Magyarország esetében nekünk egyértelműnek tűnik, hogy Budapest legyen az origó. Csakhogy amikor először merült fel az utak hosszának egységes kiindulóponttól történő mérése, akkor még Buda fővárosi rangja egészen friss esemény volt. (tovább…)