Nyereményjáték Szabályzat

 1. A nyereményjáték szervezője a Budapesti Séták (Libánusfa Kft., székhelye: 1048 Budapest Nádasdy K. u. 28., Cg: 01-09-286065) és a  Káposztási Családok Egyesülete (KCSE), székhelye: 1048 Budapest Székpatak u.24. fsz. 1 a szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0014466) A Facebook a nyereményjátékban semmilyen formában nem vesz részt.
 2. A nyereményjátékban részt vehet minden 18. évét betöltött belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagja, és, aki a játék időtartama alatt válaszol a Budapesti séták Facebook oldalán feltett kérdésre.
 3. A játékos a nyereményjátékban való részvétellel, azaz a kvízkérdés megválaszolásával elfogadja ezt a Nyereményjáték Szabályzatot.
 4. A játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését, ha elfogadta a Nyereményjáték Szabályzatot, és ha a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.
 5. A játékos személyes adatát (Facebook felhasználói név) a Budapesti Sétáknak és a Káposztási Családok Egyesületének önkéntesen adja meg, és nem a Facebooknak.
 6. A megadott adatot a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete harmadik személynek nem adja ki.
 7. A játékos a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy megadott adata a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesület, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azt a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyereményjátékban való részvétel, a nyeremény kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából.
 8. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményjátékból kizárják azt a játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzanak azzal a játékossal szemben, aki a játék menetének befolyásolásával vagy más játékos adataival visszaél.
 9. A nyereményjátékban a feltüntetett időintervallumban a nyereményjátékban feltett kérdésre küldött megfejtéssel lehet részt venni.
 10. A nyereményjáték 2018. november 28-tól november 30-a 24.00 óra tart.
 11. A szervező a 1 db nyereményt a helyes választ beküldők között egy „véletlenszám generátor” segítségével sorsolja ki. A nyertesen túl két pótnyertes kerül kisorsolásra, aki(k) a nyertes(ek) helyébe lép(nek), abban az esetben, ha a 2 nyertes 2 munkanapon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy valamilyen okból nem kíván élni a nyereménnyel. A pótnyertes(ek)re a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép(nek).
 12. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.
 13. A sorsolás időpontja: 2018. december 1-e.
 14. A sorsolást a Budapesti Séták munkatársai végzik.
 15. A Budapesti Séták munkatársai a sorsolást követően a nyertest Facebook üzenet útján értesítik.
 16. A Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át 2018-as évben.
 17. A név helytelen vagy pontatlan megadásáért a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete nem vállal felelősséget. A játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Budapesti Sétáknak és a Káposztási Családok Egyesülete nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékost terheli. A Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 18. A Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete fenntartja a jogot a nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 19. A szabályzat módosításait, illetve nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete közzéteszi a nyereményjáték oldalán.
 20. A játékos felelőssége, hogy a fenti változtatásokról megfelelően tájékozódjon.
 21. Bármilyen vitás kérdésben a Budapesti Séták és a Káposztási Családok Egyesülete döntése az irányadó.

Kelt: Budapest, 2018. november 25.